.
De 420 Klasse wordt gesponsord door:
Evert Jan van Garderen neemt afscheid als voorzitter en wordt erelid van de Klasse.
Jan Boers wordt benoemd tot nieuwe voorzitter en blijft ook penningmeester.
Rik Hennink wordt commissaris evenementen en promotie.
Rob Janmaat wordt de nieuwe secretaris, Ingeborg de Wit neemt afscheid.
Wietse Pijlman wordt de nieuwe commissaris evenementen en trainingen en volgt Bram Sprij op.
De 420 Klasse wordt gesponsord door:

2014

maart 2014
Beste leden,

Zoals jullie eerder via de website hebben kunnen vernemen heeft het Watersportverbond afgelopen najaar tegen de verwachting en eerder gedane toezeggingen in en zonder consultatie van ons bestuur, besloten om de 420 als jeugdopleidingsboot na 2014 niet meer te ondersteunen. Sindsdien is onze vrees voor de consequenties hiervan helaas uitgekomen en is de instroom naar de klasse volledig tot stilstand gekomen. Dat is vooral ontzettend jammer omdat de klasse, mede door de goede internationale prestaties weer nieuw elan begon te krijgen en we een ontzettend enthousiaste groep zeilers hadden, die ook nog eens op het allerhoogste internationale niveau in de voorste regionen te vinden waren, met als hoogtepunt het zilver van Bart en Philip op het jeugd EK.

Het zal duidelijk zijn dat een en ander grote consequenties heeft voor de nabije toekomst van de klasse. Zoals jullie in het jaarrapport 2013 kunnen lezen hebben we afgelopen najaar de overgebleven teams zo goed mogelijk ondersteund.

De stand van zaken is nu dat we twee teams hebben die doorvaren tot en met het jeugd EK, Bart en Philip en Nerine en Ismene. Ons voorstel is om de activiteiten van de klasse te minimaliseren maar de belangen nog wel zoveel mogelijk te behartigen waar dat kan of noodzakelijk is. Het idee is om het bestuur in deze overgangsfase in de huidige vorm nog in stand te houden, waarbij Rob Janmaat wel afscheid zal nemen als secretaris en zijn taken zullen worden overgenomen door Aid Usman. We zullen dan na het jeugd EK kijken waar we als klasse staan, wat dit betekent voor het bestuur en hoe we willen omgaan met de financiŽle middelen die de klasse door een gezonde eigen vermogenspositie ter beschikking staan. We kunnen de gelden in de slaapstand zetten, maar wellicht zijn er andere suggesties; die zijn van harte welkom. Zoals gezegd is de financiŽle positie uitstekend en we zoeken naar zinvolle en relevante ideeŽn om de gelden in de toekomst in ieder geval goed te besteden terwijl we wel een buffer willen houden om de klasse te revitaliseren op het moment dat daar aanleiding voor is. In ieder geval zal het het stimuleren van het jeugdwed- strijdzeilen in een tweemansboot centraal zal staan. Voorlopig zullen we de gelden beheren en in 2014 de twee overgebleven teams in alle redelijkheid supporten zodat ze niet met hoge kosten worden geconfronteerd. Dit wordt al zoveel mogelijke voorkomen door de bundeling van krachten en middelen met de 29-er klasse en het verbond zal ook in 2014 nog subsidiŽren.

Normaal gesproken is er in het begin van het jaar een ledenvergadering. Ons voorstel is om jullie gegeven de huidige omstandigheden via deze mail en het bijgaande verslag te informeren. Als er desondanks behoefte is van leden om bij elkaar te komen dan horen we dat graag en zullen we dat vanzelfsprekend organiseren.

We hebben de kascommissie (Willem-Derk Nijdam en Piet Dubbeld) om goedkeuring gevraagd voor het financiŽle verslag. Zij hebben na onderzoek van de administratie per mail hun goedkeuring gegeven.

Wat het lidmaatschap betreft zijn we uitgegaan van een forse teruggang in het aantal de leden. We zullen niet achter mensen aan gaan jagen die niet opgezegd hebben maar waarderen het vanzelfsprekend als mensen ook onder de huidige omstandigheden lid blijven en de contributie (Ä 35) voldoen. Dat laatste geldt natuurlijk in ieder geval voor de zeilers die doorgaan of bij gelegenheid in (internationale) 420-wedstrijden willen meedoen. 

Zoals gezegd willen we in september kijken waar we staan en hoe we verder kunnen en willen met de klasse organisatie. We zijn voornemens, als er meer duidelijkheid is en de plannen voor de toekomst helder, om op dat moment een bijeenkomst te organiseren. Al is het maar om met elkaar een drankje te doen en nog eens stil te zijn bij de pracht van onze klasse, samen met iedereen die al die jaren betrokken is geweest bij de klasse en de ontwikkeling er van.

We hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende geÔnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen of suggesties zijn dan horen we het graag!

Met vriendelijke groet.
Het Bestuur
2013
In de jaarvergadering van 9 februari 2013 zijn de volgende wijzigingen met algemene stemmen aangenomen.
Huub Lambriex heeft Wietse Pijlman opgevolgd als wedstrijdcommissaris.
Aid Usman heeft Rik Hennink opgevolgd als commissaris evenementen.
Luc van Gerrevink volgt Hans Kleijweg op commissaris website en sociale media.
Klik hier voor het jaarrapport over 2012.
Klik hier voor de notulen van deze jaarvergadering.

2012

Tijdens de jaarvergadering op 4 februari 2012 treden Evert Jan van Garderen (voorzitter), Bram Sprij (wedstrijdcommissaris), en Ingeborg de Wit (secretaris) af. Ze worden opgevolgd door Jan Boers (voorzitter en penningmeester), Wietse Pijlman (wedstrijdcommissaris) en Rik Hennink (commissaris evenementen).
Klik hier voor de notulen van deze jaarvergadering.
2011
Op de jaarvergadering 2010 d.d. 5 februari 2011 zijn Jaap Deckers en Anne Feenstra afgetreden en Jan Boers als nieuwe penningmeester en Rob Janmaat als nieuwe commissaris evenementen aangesteld.

2010

Tijdens de afgelopen jaarvergadering 2009 (gehouden in 2010) op de WV de Braassem Bram Sprij als wedstrijdcommissaris met toestemming van de ALV toegevoegd aan het bestuur.
De functie van commissaris trainingen is nog vacant.
2009


2008
Tijdens de afgelopen jaarvergadering d.d 13 december 2008 zijn de volgende wijzigingen in de bestuurssamenstelling met algemene stemmen aangenomen:

Ronald Lafeber is afgetreden als voorzitter en wordt opgevolgd door Evert Jan van Garderen.
Jaap Deckers is aangesteld als penningmeester.
Anna Feenstra is de nieuwe evenementen commissaris.
De functie voor de Public Relations is nog vacant.
Berita van der Werff-Valk is benoemd tot erelid

Van het bestuur
Omdat uw systeem geen Flash
ondersteunt, hier helaas geen
logo's, maar alleen de naam
van onze sponsoren.

Ron Meijer Marine Services BV

The Brow

Eurocommercial Properties NV

Martin van Leeuwen