Omdat uw systeem geen Flash
ondersteunt, hier helaas geen
logo's, maar alleen de naam
van onze sponsoren.

Ron Meijer Marine Services BV

The Brow

Eurocommercial Properties NV

Martin van Leeuwen

Voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2017.
De 420 Klasse wordt gesponsord door:

2017
4 februari 2017
Beste bezoeker van de Nederlandse 420 klasseorganisatie website,
Met ingang van 2017 is de Nederlandse 420 klasseorgani- satie opgegaan in de Nederlandse 29er & 49er klassenorga-
nisatie. De belangenbehartiging en de uitvoerende taken van de 420 klasse, zijn daarmee belegd bij het bestuur van de 9er klassen.

De website www.420sailing.nl wordt als gevolg hiervan niet langer geactualiseerd.
Voor informatie en antwoorden op uw vragen verwijzen wij u naar de website www.9er.nl

Met vriendelijke groet,
Leo Becker
Voorzitter


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear visitor of the Dutch 420 Class organisation website,

Starting 2017, the Dutch 420 Class organisation merged with the Dutch 29er & 49er Classes organisation. Therefore representation of the Dutch 420 Class has become a responsibility of the 9er Class management.

As a result, this www.420sailing.nl website will no longer be kept up to date.
For further information on de combined 420 and 9er Classes, please visit www.9er.nl

Kind regards,
Leo Becker
Chairman


2016
Geen nieuwsberichten in 2016
2015
29 september 2015

Waarom kies je een 420. Klik hier om deze brochure te lezen.

27 juni 2015
420's te koop

Ben je op zoek naar een gebruikte 420? Kijk dan eens op onze Marktplaats pagina, misschien vind je daar wat je zoekt.

= Helaas zijn alle aangeboden boten verkocht =
28 april 2015
420 Class Association Exercise e-Book

The International 420 Class has launched the Exercise e-Book, a new online training resource targeted at providing world class training techniques and strategies on Performance Improvement for Coaches and Sailors.

The new International 420 Class Association Exercise e-Book provides a selection of carefully chosen performance training exercises, with accompanying video and commentary to provide sailors and coaches with a step by step path to improving their skills. From covering boat set-up to techniques at mark roundings, strategies and tactics on the startline to gybing in strong winds, the e-Book covers a diverse range of training exercises. The International 420 Class Association Exercise e-Book is provided free of charge to 420 sailors and coaches around the world.

Klik op de afbeelding om het online e-Book te bekijken.
2014

Einde Nederlands NBT 420-klasse

Met het einde van het Open 420 jeugd EK in Polen is er ook een einde gekomen aan het NBT van de 420-klasse.
De laatste twee 420-teams zijn overgestapt naar de 29er.
Het opheffen van het NBT van de 420-klasse is een gevolg van het besluit van het Watersportverbond om de 420 als jeugdopleidingsboot na 2014 niet meer te ondersteunen.
Hierover kun je hier meer lezen.

Sinds 2006 is deze site actief bijgehouden met berichten. Ook daar is nu een einde aan gekomen. De Marktplaats pagina wordt nog wel bijgehouden en hiernaast kun altijd nog de twitter berichten van 420sailingnl lezen. Ook op Facebook kun je nog terecht voor 420 nieuws.
Open 420 en 470 Junior European Championships

Het Open 420 en 470 Jeugd EK is dit jaar van 11 t/m 18 augustus gehouden in Gdynia, Polen.
Het was het laatste evenement waar de Nederlandse 420  NBT-teams aan hebben deelgenomen. Hiermee is het doek voor het 420 NBT gevallen.
Het was lastig varen op het Poolse water voor Gdynia. Onvoorspelbare windshits en vlagen hadden een flinke invloed op het klassement. Ook een portie geluk was nodig om goed te scoren. Dat geluk misten de beide Nederlandse teams.
Helaas wist het team Lambriex/Meijer hun resultaat van vorig jaar dan ook niet verbeteren of te evenaren. De mannen formuleerden het als volgt "bad day for us, not able to get any grip on the windshifts and gusts, loosing a lot of ground". Zij eindigden op een 23e plek. Het team Usman/Usman sloten het evenement af met een 89e plaats.

Verslagen, uitslagen, foto's en video's kun je nog teruglezen op de event-site
ISAF Youth Sailing World Championship

Van 12 t/m 19 juli 2014 vonden in Tavira (P) de ISAF Youth Sailing World Championships plaats.
In de 420-klasse werd Nederland vertegenwoordigd door Bart Lambriex en Philip Meijer. Bart en Philip hebben in de einduitslag de 6e plek behaald.
Hieronder de berichten op de site van het watersportverbond.

Voor alle informatie over het ISAF WK 2014 klik op:
30 juni 2014
Kielerwoche 2014

Voor het NBT staat van 26 t/m 29 juni 2014 de Kielerwoche op het programma.
De 420's varen op baan Echo
Helaas zijn er door de buiige omstandigheden maar 4 wedstrijden gevaren.

De uitslagen zijn hier te vinden.2 juni 2014
Dutch Youth Regatta 2014

Meer dan 650 boten uit 17 verschillende landen namen van 29 mei t/m 1 juni 2014 deel aan de DYR2014 in Workum.
Voor de 420-klasse waren 16 boten ingeschreven.

De winnaars in de 420-klasse zijn geworden, Kilian Wagen en Grégoire Siegwar met SUI 52967. Zij mogen zich voor een jaar Open Nederlands Kampioen 420 noemen.
De Nederlandse bemanningen scoorden als volgt
3: NED 54005 Bart Lambriex Philip Meijer
8: GER 54498 Jan Wanders Juul Wigman
9: NED 53842 Ismene Usman Nerine Usman
13: NED 52926 Tom Block Joshua Amato

Met dit resultaat heeft het team Lambriex/Meijer zich verzekerd van deelname aan het ISAF WK 2014, dat van 12 t/m 19 juli wordt gehouden in Tavira (P)

Voor de gehele uitslag klik hier.
De foto's van Valentijn van Duijvendijk vind je hier.
26 april 2014
NBT zoekt het zuiden op.

Onlangs reizden de 2 NBT-teams ver af naar het zuiden om daar deel te nemen aan 2 buitenlandse wedstrijden.

Nerine en Ismene Usman namen van 22 t/m 26 april 2014 deel aan de CIMA 420 (Coupe Internationale de la Méditerranée et de l’Amitié en 420) in Cap d'Agde (F). Het team eindigde op plek 77.
Klik hier voor de einduitslag

Het team van Bart Lambriex en Philip Meijer voeren van 1 t/m 4 mei in de Setmana Catalana de Vela in Cambrils (E). Team Lambriex-Meijer is op de 3e plaats geeindigd. Slechts 1 punt verwijderd van de nummer 1.
Klik hier voor de einduitslag.


maart 2014
Bericht van het bestuur.

Beste leden,

Zoals jullie eerder via de website hebben kunnen vernemen heeft het Watersportverbond afgelopen najaar tegen de verwachting en eerder gedane toezeggingen in en zonder consultatie van ons bestuur, besloten om de 420 als jeugdopleidingsboot na 2014 niet meer te ondersteunen. Sindsdien is onze vrees voor de consequenties hiervan helaas uitgekomen en is de instroom naar de klasse volledig tot stilstand gekomen. Dat is vooral ontzettend jammer omdat de klasse, mede door de goede internationale prestaties weer nieuw elan begon te krijgen en we een ontzettend enthousiaste groep zeilers hadden, die ook nog eens op het allerhoogste internationale niveau in de voorste regionen te vinden waren, met als hoogtepunt het zilver van Bart en Philip op het jeugd EK.

Het zal duidelijk zijn dat een en ander grote consequenties heeft voor de nabije toekomst van de klasse. Zoals jullie in het jaarrapport 2013 kunnen lezen hebben we afgelopen najaar de overgebleven teams zo goed mogelijk ondersteund.

De stand van zaken is nu dat we twee teams hebben die doorvaren tot en met het jeugd EK, Bart en Philip en Nerine en Ismene. Ons voorstel is om de activiteiten van de klasse te minimaliseren maar de belangen nog wel zoveel mogelijk te behartigen waar dat kan of noodzakelijk is. Het idee is om het bestuur in deze overgangsfase in de huidige vorm nog in stand te houden, waarbij Rob Janmaat wel afscheid zal nemen als secretaris en zijn taken zullen worden overgenomen door Aid Usman. We zullen dan na het jeugd EK kijken waar we als klasse staan, wat dit betekent voor het bestuur en hoe we willen omgaan met de financiële middelen die de klasse door een gezonde eigen vermogenspositie ter beschikking staan. We kunnen de gelden in de slaapstand zetten, maar wellicht zijn er andere suggesties; die zijn van harte welkom. Zoals gezegd is de financiële positie uitstekend en we zoeken naar zinvolle en relevante ideeën om de gelden in de toekomst in ieder geval goed te besteden terwijl we wel een buffer willen houden om de klasse te revitaliseren op het moment dat daar aanleiding voor is. In ieder geval zal het het stimuleren van het jeugdwed- strijdzeilen in een tweemansboot centraal zal staan. Voorlopig zullen we de gelden beheren en in 2014 de twee overgebleven teams in alle redelijkheid supporten zodat ze niet met hoge kosten worden geconfronteerd. Dit wordt al zoveel mogelijke voorkomen door de bundeling van krachten en middelen met de 29-er klasse en het verbond zal ook in 2014 nog subsidiëren.

Normaal gesproken is er in het begin van het jaar een ledenvergadering. Ons voorstel is om jullie gegeven de huidige omstandigheden via deze mail en het bijgaande verslag te informeren. Als er desondanks behoefte is van leden om bij elkaar te komen dan horen we dat graag en zullen we dat vanzelfsprekend organiseren.

We hebben de kascommissie (Willem-Derk Nijdam en Piet Dubbeld) om goedkeuring gevraagd voor het financiële verslag. Zij hebben na onderzoek van de administratie per mail hun goedkeuring gegeven.

Wat het lidmaatschap betreft zijn we uitgegaan van een forse teruggang in het aantal de leden. We zullen niet achter mensen aan gaan jagen die niet opgezegd hebben maar waarderen het vanzelfsprekend als mensen ook onder de huidige omstandigheden lid blijven en de contributie (€ 35) voldoen. Dat laatste geldt natuurlijk in ieder geval voor de zeilers die doorgaan of bij gelegenheid in (internationale) 420-wedstrijden willen meedoen. 

Zoals gezegd willen we in september kijken waar we staan en hoe we verder kunnen en willen met de klasse organisatie. We zijn voornemens, als er meer duidelijkheid is en de plannen voor de toekomst helder, om op dat moment een bijeenkomst te organiseren. Al is het maar om met elkaar een drankje te doen en nog eens stil te zijn bij de pracht van onze klasse, samen met iedereen die al die jaren betrokken is geweest bij de klasse en de ontwikkeling er van.

We hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen of suggesties zijn dan horen we het graag!

Met vriendelijke groet.
Het Bestuur
Afschaffing reclamecertificaat.

Per ingang van 1 januari 2014 heeft het Watersportverbond het reclamecertificaat afgeschaft. In het verleden waren boten die met sponsoruitingen voeren verplicht het reclamecer- tificaat aan te schaffen, dit is nu niet meer het geval.

Het Watersportverbond is van mening dat een dergelijk certificaat in de huidige markt geen bijdrage levert aan het wedstrijdklimaat en is tot de beslissing gekomen het certificaat af te schaffen. Lees meer.


2013
Imperia Winter Regatta 2013

De twee NBT-teams, Bart Lambriex/Phillip Meijer en Nerine Usman/Ismene Usman, hebben van 4 tot 8 december deelgenomen aan de Winter Regatta in Imperia (I).

De uitslagen kun je hier vinden, dames en open
Focus Watersportverbond verschuift naar 'high performance' zeilen, maar 420 ook in 2014 volledig ondersteund als opleidingsklasse.

Zoals wellicht bekend wordt talentontwikkeling door het Watersportverbond regelmatig tegen het licht gehouden. De ambitie van het verbond is en blijft om Nederland internationaal op het allerhoogste niveau te vertegenwoordigen en zoals in re- cente jaren medailles te behalen op EK's, WK's en Olympische spelen.
Het ontwikkelen van talent begint al in een vroeg stadium, in zekere zin al in de Optimist en daarbij wordt er voor gekozen om bepaalde klasses vanuit het verbond te ondersteunen, zowel in trainingsbegeleiding als in financiële zin. Recent heeft het ver- bond er onverwacht voor gekozen om vanaf 2015 de focus van de opleiding voor tweemansboten exclusief te leggen op de 29-er als voorbereiding op de 49er (FX) en Nacra 17 als Olympische klassen.
Klik hier om de toelichting van het Watersportverbond te lezen.

Vanzelfsprekend betreuren wij deze keuze, omdat wij zeer sterk geloven in de 420 als opleidingsboot voor de nog altijd Olympi- sche 470, maar ook voor skiffs als de 49-er of cats, zoals de Nacra. Wij hebben altijd gepropageerd dat de 420 de ideale boot is om het tweemansboot zeilen te leren en de resultaten in de praktijk pleiten hier voor. Zeker voor wat lichtere zeilers, maar ook bijvoorbeeld vanwege de bredere ervaring die wordt opgedaan. In een 420 leer je meer tactisch zeilen, leer je de ideale trim te vinden en heb je niet alleen een uitstekende basis voor bijvoor- beeld 470 of 49-er zeilen, maar ook voor grotere jachten in een later stadium. We zijn er dan ook geweldig trots op dat we in onze klasse teams hebben die internationaal op het allerhoogste niveau meekunnen met als mooie bekroning een tweede plek op het jeugd EK dit jaar.
Als klasseorganisatie is onze grootste ambitie om het tweemansboot zeilen te stimuleren in Nederland en de voordelen daarvan te blijven uitdragen, zoals teamwork, leren samen werken, maar ook bijvoorbeeld de kans voor lichtere zeilers om zich zowel nationaal en internationaal op niveau mee te kunnen (blijven) doen. In de nieuwe situatie die nu lijkt te zijn ontstaan zullen we dan ook in het belang van de zeilers steeds meer de samenwerking met de 29-er/49-er klasse zoeken, waarbij ons streven wel is om onze eigen identiteit te behouden en die zin de voordelen van de 420 te blijven benadrukken. We worden daarin gesterkt omdat een aantal teams die internationaal op het hoogste niveau meedoen, ondanks de recente ontwikkelingen dolgraag in de 420 willen blijven varen om zichzelf nog verder te ontwikkelen. De klasse kent mede door de recente successen veel positieve energie en dit willen we niet in gevaar laten brengen door de besluitvorming die heeft plaatsgevonden.

Het verbond heeft in ieder geval te kennen gegeven de 420 in 2014 in de volle breedte te ondersteunen, ook in financiële zin, waardoor Nederland bijvoorbeeld ook tijdens het ISAF jeugdkam- pioenschap met de 420 vertegenwoordig kan en zal zijn. Daarnaast zullen we ook deelnemen aan het EK en verwachten daar met onze teams weer goede resultaten te boeken. Naast de bestaande teams zijn nieuwe teams dan ook vanzelfsprekend van harte welkom en zullen we daar alle mogelijke ondersteu- ning aan bieden. Voor ons staat voorop dat onze 420 teams zich met plezier en resultaat kunnen ontwikkelen tot nationale en internationale competitieve zeilers die niet alleen heel hard en slim in een boot kunnen varen, maar daarbij ook de voordelen die samenwerking biedt ten volle ontwikkelen en benutten! In dat kader zullen we het belang van onze klasse ondergeschikt maken aan de ontwikkeling van onze zeilers en aan de visie op het tweemanszeilen. Onze hoop en wens is nog altijd om deze belangen zoveel mogelijk te verenigen en dat is waar we de komende tijd naar zullen streven.
Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding hiervan, neem dan contact op met Huub Lambriex

United 4 Roompot, 28 en 29 september 2013.

Onder de bijna mooist denkbare weersomstandigheden zijn afgelopen weekend de U4 wedstrijden op Roompot gezeild.
Zaterdag zijn er 4 wedstrijden gevaren. Zon, een wind uit het oosten, kracht 4 en niet al te veel golven. De zeilers konden hun hart ophalen. De damesboten vochten een ongemeen spannende strijd uit en stonden alle 3 aan het eind van de dag op 14 punten.
Zondag stond er nog iets meer wind en waren de golven wat hoger, maar zeilen met geoefende teams in de 420 was zonder meer mogelijk. Zo ver kwam het echter niet. Door een beslissing van het wedstrijdcomité kwamen de wedstrijden op baan B te vervallen. De wedstrijden van de 420 werden opgeofferd voor de Optimisten, die van baan C naar baan B werden verplaatst. Helaas vond e.e.a. plaats zonder overleg met de 420 klasse-organisatie, de coach en de zeilers. Een enorme teleurstelling voor de 420-zeilers, vrijwel allemaal zeer ervaren zeilers uit het NBT team. Nader overleg mocht niet baten. Het wedstrijdcomité was niet bereid het besluit te herzien. Daarmee werd de uitslag van zaterdag meteen de einduitslag.

De klasse-organisatie heeft direct na het weekend schriftelijk haar ongenoegen geuit richting de wedstrijdorganisatie en verzocht een evaluatie te plannen om dit soort teleurstellingen in de toekomst te vermijden.

De einduitslag van de U4 Roompot kun je hier vinden.

De overall eindstand van 2013 staat hier.

Uit de oude doos

Wat spontaan googlen op internet kan opleveren. . . .

Een folder van de 420 uit 1964 en een promotieblad van de 420 klasse organisatie uit 1974.
De moeite waard. Klik hier om ze te bekijken
Lastige weersomstandigheden tijdens de U4 Workum 7 en 8  september 2013

De weersomstandigheden bij de 2e U4 in Workum waren lastig.
Zaterdag moesten de zeilers uren op het water wachten op wind en op de andere klassen in de baan. De wind kwam uiteindelijk wel, maar bleef niet lang. Het comité had in het begin wel wat moeite met  het inschatten van de lengte van de baan. De eerste wedstrijd duurde slechts 15 minuten. Uiteindelijk lukte het toch nog om de 420’s drie wedstrijden te laten varen.

Zondag startte met herfstachtig weer: veel regen, een windkracht 3 en golven. De wind ging al snel over naar een stevige wind met dikke vlagen van ruim 20 knopen. Niet iedereen hield zijn 420 overeind. In de loop van de dag brak de zon door en werd de wind steeds minder zodat er veel verpind moest worden. Een vierde wedstrijd zat er zondag niet meer in.

Ben je benieuwd naar de einduitslag, klik dan hier
Jeugd EK 420 Pwllheli (Wales)

Onder leiding van Rob Seepers is er de eerste dagen, met voor Wales ongekend lekker weer, geklust, gemeten en goed getraind.
Woensdag 14 augustus, zijn de boten weer helemaal gestript voor de officiële meting. Voor het Nederlandse team is de meting pas op donderdag. Dus nog voldoende tijd om de laatste klusje te doen. Zoals het inkleuren van het zeilnummer in een nieuwe spinnaker.
De meting van alle boten en zeilen zijn zonder echte problemen verlopen.
Deelname aan de practice race zit er echter niet in. Nederland is het een na laatste team van de meting. Het wachten op een official die de zwemvesten moeten keuren, duur echter zo lang dat de practice race al is begonnen voordat de Nederlandse boten het water op zijn. Maar de races kunnen voor de 5 teams Nederlandse teams beginnen.

Vrijdag beginnen de wedstrijden met super zeilweer. Een lekker zonnetje en een lekker windje van 10 knopen. Er worden 2 races gevaren.
Zaterdag zijn er geen wedstrijden gevaren. Er staat een stormachtige wind van 22 knopen met vlagen tot 29 knopen en later zelfs 35 knopen.
Het race comite besluit dat er geen boten het water op mogen.
Zondag "Perfect conditions, blue sky with scatterd clounds en around 12 knots". Bart en Philip varen een keer een 2. Lisanne en Nerine een 3. Vandaag is de verjaardag van Demi. In koeienpak heeft hij veel bekijks
Maandag is wederom een prima dag, af en toe een lekker zonnetje en 12-15 knopen wind. Op basis van de 6 gezeilde wedstrijden wordt de indeling in de goud en zilver vloot gemaakt.
Goud:
Bart en Philip, Cas en Demi, Lisanne en Nerine
Zilver:
Cecile en Jeroen, Iris en Hannah

Ook dinsdag weer prima omstandigheden om te zeilen. 10 tot 12 knopen wind en wederom zon. Bart en Philip doen goede zaken en klimmen op naar de 4e plek.
Woensdag staat er veel wind. 18 tot 20 knopen, met vlagen tot 26 knopen. Het is een dag met veel schades en protesten. Achteraf vallen beiden voor het NBT mee. Bart en Philip slaan in de 1e race om maar weten door een goed resultaat in de 2e race op te schuiven naar plaats 2.
Op de laatste dag van het evenement laat de wind het volledig afweten. Omdat de boten aan de kant blijven, nemen enkele dolfijnen en een zeehond een kijkje op de wedstrijdbaan. De eindstand van woensdag is dus de einduitslag. Bart en Philip worden overall 2e en het beste jongensteam van het jeugd EK 420 2013.

Steven Krol, coach van het 420 beloftenteam, roemt Lambriex en Meijer voor hun  topsportinstelling.

"Ze hebben de hele week netjes gevaren, zonder extreme risico's en elke dag weer iets scherper dan de vorige. De hele week draaiden ze al goed mee in de top-10 van het klassement en hadden eigenlijk nog geen echte aftrekwedstrijd gevaren. Daardoor konden ze zich nog wel een foutje permitteren, zoals een keer omslaan toen het wat harder ging waaien. Op de voorlaatste dag met veel wind werkten ze ontzettend hard en wisten ze als licht team nog mooi voorin mee te varen. Andere teams uit de top hadden veel meer moeite om zich te handhaven en vielen weg. Door hun inzetting en kwaliteit schoven ze door naar de tweede plaats en behielden deze doordat er op de afsluitende dag niet genoeg wind meer was om te racen."

Gaaf om te zien
Coach Steven Krol heeft echt genoten van de jonge teams die doorgestroomd zijn naar de 420. "Echt gaaf om te zien dat jongens als Bart en Philip, maar ook andere nieuwe teams, al zo snel stappen maken!"

Dit is in elk geval een opsteker voor het Watersportverbond Talentplan en biedt goede perspectieven voor de toekomst. Mogelijk is het ook een stimulans voor jonge zeilers uit de Optimist, Cadet, Flits en RS Feva om ook enthousiast te worden over een vervolgopleiding in tweemansklassen zoals de 420, 29er om uiteindelijk in de Olympische 49er  of 49er FX terecht te komen

Bekijk de foto's en verhalen op www.420sailing.org/junioreuropeans
De uitslag staat hier
ISAF jeugd WK

Het ISAF jeugd WK zit er weer op voor de jeugdtalenten. De Nederlandse deelnemers plaatsen zich veelal net iets boven de middenmoot. Surfster Sara Wennekes wist in de RS:X-klasse brons te pakken in Limassol, Cyprus.

Weersomstandigheden
Het WK begon met een constante zachte wind, later in de week trok de wind iets aan. In Nederland zijn de jeugdatleten gewend aan windshifts en minder golven volgens coach Rodie Mackelenbergh. Het voordeel van de tactische dimensie van het varen met windshifts die Nederlanders kennen, zat er voor de zeilers niet in tijdens het WK.

Start en win
De start was vaak bepalend voor de uitslag van de race. Door de constante wind uit dezelfde hoek, moesten de deelnemers vooral hard varen. Wie een goede start had en zonder fouten hard doorvoer, eindigde hoog in het klassement. Met de constante wind is er minder sprake van tactisch varen. Mackelenbergh: ‘Dan is het gewoon een kwestie van zo hard mogelijk gaan en zo lang mogelijk concentratie houden’.

Tevreden met het resultaat
De manager van de Delta Lloyd talentploeg is tevreden met het behaalde resultaat. ‘Een 3e en 4e  plaats, aangevuld met een sterk middenveld, daar mag je mee thuiskomen’. In de landencompetitie met 47 deelnemende landen, staat Nederland nu op de 9e plaats.

Uitslag eindklassement Nederlandse 420 jeugdtalenten
Klasse                     Deelnemer                                                          Plaats
420 Girls                  Lisanne Nijdam en Nerine Usman                         17
420 Boys                 Floris van de Werken en Lars v. Stekelenborg    12
Zeemist, zwakke wind en zon

Van 15 t/m 18 juli 2013 is voor de kust van Pleneuf-Val André in Bretagne  het open Franse kampioenschap gezeild.
Terwijl heel West-Europa genoot van de zon, kon er in Pleneuf de eerste twee dagen niet gevaren worden vanwege de zeemist. Ook de derde dag leek een kopie te worden van de vorige dagen, maar gelukkig trok rond half twee de mist toch weg. Om zeven uur 's avonds waren er twee wedstrijden met weinig wind gevaren.
De vierde dag begon gelukkig met de zon, maar ook weer met weinig wind. Rond drie uur waren er uiteindelijk toch nog 4 wedstrijden gevaren. Daarmee kwam de totaal teller op 6.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik op de poster om naar het fotoalbum te gaan.Kieler Woche

Van donderdag 27 tot en met zondag 30 juni vond de Kieler Woche plaats waar wij als Nederlanderse  420's goed vertegenwoordigd waren met 7 Nederlandse en 1 Belgisch/Nederlands team in een veld van 165 420's!

Dinsdagmiddag reed de eerste auto al naar Kiel om de een plekje op de camping vrij te houden. Gelukkig was er nog een mooi plekje vrij waar we o.a. de grote 420 tent van de klasse konden opzetten. Woensdag rond het middaguur kwam de rest van de groep met de boten. De 420's werden tip top in orde gemaakt, het terrein werd verkend en we konden ons aanmelden. Na een nacht in de koude tenten konden we eindelijk doen waarvoor we gekomen waren, zeilen! De stevige wind en vele regen waarmee we wakker werden bleef de hele week.

Op donderdag waren de eerste wedstrijden. De boeien lagen zo dicht bij elkaar waardoor sommigen, ik noem geen namen, een extra rondje deden omdat de baan anders wel heel kort was! Na vrijdag begonnen de final series. Geen enkel Nederlands team belandden tussen de zogenoemde pannenkoeken in de brons. In de gold en silver streden we mee om de prijzen. Na uitstel op zaterdagochtend door een grote winddraaiing zijn er een heleboel startjes geoefend en is onze zwarte vlaggen verzameling uitgebreid.

Zondag was alweer de laatste dag en na een lekker eitje gebakken door Sandra konden we er weer tegenaan. De starts verliepen een stuk soepeler en we starten snel achter elkaar door waardoor we om twee uur weer op de kant stonden om alles op te ruimen.  Cas omschreef Kiel als volgt: 'Kiel is nat, Kiel is vies, Kiel is koud, Kiel is.. Het leven van een zeiler @ Kiel'. Ondanks het slechte weer was de sfeer in de groep goed, hebben we nieuwe vrienden gemaakt, is er veel geleerd en zijn er mooie resultaten neergezet. Floris & Lars werden 4e in de gold en Thomas & Jeroen 2e in de silver.  Alle uitslagen kun je hier vinden op

Rob bedankt voor het coachen, Sandra en Rob bedankt voor het koken, verzorgen van ons en rijden, Piet, Marc en Marjon bedankt voor het rijden.

Lisanne Nijdam

Trainings en wedstrijd schema geactualiseerd

Het trainings en wedstrijd schema tot eind 2013 is beschikbaar op de site.
Ook het overzicht in Google docs is aangepast. Maak het overzicht compleet door je deelname aan de trainingen en wedstrijden aan te geven.


420 bemanning gezocht

Wat is er nu leuker dan te varen in een 420! Maar je moet wel met zijn tweeën zijn. Zoek je een 420-teamlid?
Meld je dan op de Marktplaats pagina van deze site.
Met de knop MELD JE AAN kun je opgeven dat je een teamlid zoekt (stuur of bemanning). Hier geef je ook op voor welk evenement of periode je iemand zoekt.
Met de knop “OVERZICHT” kun je een overzicht krijgen van de aangemelde personen (stuur of bemanning).
Het contact moet je verder zelf leggen.

YES en NO

Van vrijdag 18 tot maandag 20 mei 2013 vond de Youth European Sailing (YES) in Kiel plaats, 4 Nederlandse team hebben deelgenomen.

YES dachten we vooraf, lekker zeilen in Kiel in een groot veld met wel 120 420's! Die gedachte werd toch iets minder YES toen we vrijdagochtend wel heel vroeg moesten opstaan. Maar dat hebben we ervoor over! Na een 6 uur lange reis zijn we meteen begonnen met ons tentenkamp opzetten in het zonnetje, prima dus. Vervolgens boten opgetuigd en nog een uurtje gevaren. We hebben ´s avonds met de groep in een pizzeria gegeten en later op het strand een kampvuurtje gemaakt. Marc had uit Nederland zelfs marshmallows meegenomen! YES gezellig avondje dus.
De volgende dag was de eerste start pas gepland om 13 uur dus we hebben een beetje kunnen uitslapen. Toen we wakker werden had Marc al verse broodjes gehaald en bakte ook nog eens heerlijke eitjes. Na een paar uur uitstel heeft het comité besloten geen wedstrijden te varen vanwege opkomende onweer. Wij hebben nog wel even getraind en zelfs paar wedstrijdjes gedaan met een Duits team.
De volgende ochtend liep weer heel soepel. Marc had alweer een heerlijk ontbijt voor ons klaargemaakt YES. Na even uitstel te hebben gehad zijn alle boten toch het water opgegaan voor een wedstrijd. Na 4 rakken gevaren te hebben besloot het comité de wedstrijd af te breken omdat de wind was weggevallen. Dit was vervelend voor de Nederlanders want, YES we lagen allemaal heel goed. Cas en Cecile lagen 1! Hannah en ik 3e (helaas hebben we wel bij de start een BFD opgelopen), Bart en Philip 4e, Jeroen en Nerine iets minder.
Weer terug waren op de kant hebben we coördinatie-oefeningen gedaan om scherp te blijven als we toch weer gingen starten, wat dus inhoudt: overgooien met rauwe eieren.
Helaas toch niet meer gezeild die dag. De volgende dag, de laatste dus, hoopten we  allemaal heel erg op wind maar helaas was het heel mistig en heel weinig wind. Na weer een paar uur gewacht te hebben zijn de wedstrijden afgelast. NO wind. Wij hadden echter zoveel zin om nog even te gaan zeilen dat Steven heeft besloten om nog even te gaan matchracen in de haven. Een paar uur later, nadat we de boten en tenten hadden opgeruimd en hadden gegeten bij de Italiaan stonden we klaar om naar huis te rijden. Na eerst nog wat problemen met de trailer en de verlichting ervan, zijn we begonnen aan de terugreis, slapen dus.

YES! Ik kijk echt terug op een heel  leuk/gezellig/toch ook leerzaam lang weekend in Kiel. En ik wil Steven en Marc bedanken voor het creëren van een leuke sfeer en het veilig thuisbrengen van ons!
Verder vond ik het jammer dat niet iedereen er bij kon zijn vanwege examens, hoewel wij wel aan jullie gedacht hebben hoor!

Iris van Gerrevink

Klik op het logo om naar het fotoalbum van de YES te gaan

Open Nederlandse kampioen 2013 in de 420-klasse
Floris van de Werken en Lars van Stekelenborg
Uitslag DYR 2013

De einduitslag van de DYR 2013 kun je hier vinden.

Floris van de Werken en Lars van Stekelenborg zijn Open Nederlands kampioen geworden in de 420. Samen met het team van Lisanne Nijdam en Nerine Usman gaan zij Nederland in de 420 vertegenwoordigen op het ISAF Jeugd WK. Het ISAF WK wordt van 12 tot en met 20 juli a.s. gehouden in Limassol, Cyprus.

Spectaculaire foto's zijn te vinden op:

Geselecteerden voor het ISAF Jeugd WK
Geplaatste teams voor het Jeugd EK 420 Pwllheli

Op basis van de selectiestand zijn de met Ja aangegeven teams geplaatst voor het Jeugd EK 420.

                           

Nieuwe samenstelling NBT

Per 1 mei 2013 bestaat het NBT uit de volgende teams:
NED 54005    Bart Lambriex, Philip Meijer
NED 53842    Lisanne Nijdam, Nerine Usman
NED 53843    Anneloes Boers, Cecile Janmaat
NED 52912    Demi v.d. Meer, Cas van Dongen
NED 52401    Vasco Akkerman, Jeroen Dubbeld
NED 53561    Iris van Gerrevink, Hannah van Goor


U4 Workum 27 en 28 april 2013

Opnieuw succes voor Bart Lambriex en Philip Meijer. Zij wisten beslag te leggen op de 1e plaats van de United 4 in Workum.
De volledige uitslag kun je hier vinden.

Meer foto's van Piet Dubbeld kun je in dit album vinden.

Een verslag van Hannah van Goor over het evenement staat op de Facebookpagina.
15 april 2013
Website aangepast
Vandaag is de aangepaste site van www.420sailing.nl online gezet.
De site is wat overzichtelijker geworden, waardoor je informatie sneller kunt vinden.
De site geeft nu ook de mogelijkheid om via RSS-feeds op de hoogte te blijven van wijzigingen op de site. Aan de linkerkant vind je button naar de RSS-feed. Hier vind je een link naar een Youtube filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je een RSS-feed toevoegt aan Outlook.
Als er nog zaken zijn die je mist, meld ze dan bij webmaster@420sailing.nl

Heb je ons al geliked op www.facebook.com/420sailingnederland?
Volg je ons al op Twitter via @420sailingnl


Opstapdag 420 op 4 mei in Workum.

Vaar je in een Optimist of andere boot en wil je overstappen naar een echte boot. Dan is dit nu je kans. Ga eens proefvaren in een 420. Een echte racemachine.

Op zaterdag 4 mei vanaf 10.00 uur houdt de 420 klasse organisatie op camping ’t Soal in Workum een opstapdag. Je kunt die dag samen met een ervaren 420-zeiler eens zelf  beleven hoe geweldig het is, om in een 420 te varen. Aan het roer of in de trapeze. Het kan allemaal.

We houden deze dag samen met de 29er klasse organisatie.
Klik hier voor de flyer van de opstapdag.

Heb je belangstelling, stuur dan even een email naar secretariaat@420sailing.nl en zet daar in dat je graag komt.
Loosdrecht, 1 april 2013.
De 57e Easter Regatta is in de 420-klasse gewonnen door de rookies Bart Lambriex en Philip Meijer.

De einduitslag:
1 NED 54005 Bart Lambriex, Philip Meijer
2 NED 53843 Anneloes Boers, Cecile Janmaat
3 NED 53842 Lisanne Nijdam, Nerine Usman
4 NED 52912 Cas van Dongen, Demi van der Meer
5 BEL 53640 Thomas van der Bossche, Vince Dergent
6 NED 53561 Iris van Gerrevink, Hannah van Goor

Klik op de foto of hier voor meer afbeeldingen van de Easter Regatta

Jeugd EK 420 Pwllheli (GB), 14-22 augustus 2013
De onderstaande teams hebben zich officeel aangemeld voor deelname aan de selectie voor dit evenement:
(definitief per 15 maart 2013)

NED52912    Cas van Dongen/Demi v.d. Meer
NED52401    Vasco Akkerman/Jeroen Dubbeld
NED53561    Iris van Gerrevink/Hannah van Goor
NED53842    Lisanne Nijdam/Nerine Usman
NED53843    Anneloes Boers/Cecile Janmaat
NED54005    Bart Lambriex/Philip Meijer

WK 420 Valencia (E), 22-30 juli 2013
De onderstaande teams hebben zich officeel aangemeld voor deelname aan de selectie voor dit evenement:
(definitief per 15 maart 2013)

NED52912    Cas van Dongen/Demi v.d. Meer
NED52401    Vasco Akkerman/Jeroen Dubbeld
NED53303    Niels van Fraassen/Matthijs v. Fraassen
NED53561    Iris van Gerrevink/. . . .
420 op de HISWA.
Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) organiseert van 6 tot en met 10 maart tijdens HISWA 2013 met de zeilklassenorganisaties een ‘eigen Dinghy Show’. Het betreft een uniek concept; waar tot nu toe op de HISWA de jeugdboten en activiteiten versnipperd waren over de beurs, worden deze nu voor het eerst bij elkaar gebracht op één locatie. 
De volgende klassen  zijn vertegenwoordigd: 420, Splash, Laser 4.7, 29er, Hobie Dragoon, Optimist, Cadet, RS Feva en RS Tera.

Selectieregelement 2013
In de algemene ledenvergadering van 8 februari 2013 is het selectiereglement 2013 vastgesteld. Het goedgekeurde selectieregelement is hier beschikbaar.


Eindhoven airport Zaterdag 16 feb.
5 ( + 1/2) teams on the move richting Palamos Spanje.  Trainer Steven Krol  heeft deze week een programma opgesteld. Nu maar hopen dat iedereen uitgeslapen is .....
Succes voor Nederlanders in winter races Blanes, Spanje     

Inzet en motivatie gaan hand in hand met goede resultaten op de winter training wedstrijden in Blanes
De drie teams Bart Philip, Jeroen en Vasco en Cas en Demi, die in Blanes de winter maanden gebruiken om te trainen boekten ook succes op de  Internationale Grand Prix Vila de Blanes.
In totaal zijn er 9 wedstrijden gevaren onder goede omstandigheden . De wind was er iedere dag voldoende in de ochtend wat normaal is voor locatie en tijd van het jaar. De teams moesten iedere dag rond 8 uur 's ochtends  in het donker al in de haven hun boten optuigen om vervolgens vroeg uit te varen.

Het wal- en wedstrijd comité waren zeer behulpzaam en professioneel. Zo was de trailer met de boten na de races in Imperia in december al in Blanes gezet en waren de lokale leden zo vriendelijk om de boten en de rib al van de trailer te halen. Ook is er met raad en daad geholpen goede en betaalbare accommodatie te vinden  en het regelen van transport. Alle omstandigheden viel voor deze wintertraining perfect op zijn plaats.

Coen de Koning spreekt over dat er hard is gewerkt aan progressie en ze zijn allemaal weer een paar stappen verder. Het was voor de meesten nog moeilijk om kennis consequent toe te passen maar dat is logisch. Bart en Philip waren de eersten die in racemode kwamen en in combinatie met de skills opgedaan in het verleden konden ze de laatste dag stabiel voorin varen. Zowel Cas en Demi als Vasco en Jeroen hebben ook meerdere wedstrijden in de top 5 gelegen dus ze hebben allemaal succesbeleving gehad. De top was niet aanwezig vervolgt Coen. Het moet allemaal nog beter maar dit was juist een prima zet. Iedereen kon lekker in de vloot mee komen.

Marc van Dongen

Klik op de foto of hier voor meer afbeeldingen van Blanes


Class Rule Change!
Vanaf 1 januari 2013

Informatie van voor 1 januari 2013, nieuws kun je dat niet meer noemen, staat op de archiefpagina

Internationale 420-site

Like us
Volg ons
RSS

(translation may take some time)

De 420 Klasseorganisatie is per 1 januari 2017 opgegaan in de 9er Klassenorganisatie. Voor meer informatie neem contact op met het voorzitter van de 9er Klassenorgani- satie. info@9er.nl


Voor site-gerelateerde zaken mail de webmaster


Ereleden:

Berita Valk
Henny Bos
John Veldman
Evert Jan van Garderen

www 420sailing.nl
Tweets van @420sailingnl